Teambuilding & Ledarskap 

De snabba sociala och teknologiska förändringar vårt samhälle utsätts för exponerar oss för typer av stress vi aldrig tidigare varit utsatta för.

Våra organisationer blir allt mer komplexa och konkurrensutsatta. Vi kan inte längre vara beroende av enstaka högpresterande individer, inte om vi vill vara konkurrenskraftiga. Vi måste skapa nya möjligheter för våra medarbetare och frigöra den kreativitet som alla har inom sig.

När man lägger ihop dessa förändringar med förändringar i värderingar och traditionell arbetsetik får man ökade krav på en ändrad organisationsstruktur och nya krav på ledarskap. Människor kräver något mer. De kräver både självförverkligande och god lön.
 
Som en följd av detta har grupper blivit en organisationsstruktur i sig själv. Det ökar det personliga ansvaret, engagemanget, släpper loss kreativiteten och skapar nya färdigheter. 

 

Syfte kan vara följande: 
Att lära sig vad som karakteriserar effektivt fungerande grupper.
Att kunna identifiera de färdigheter, som är nödvändiga för ett effektivt gruppledarskap/-medlemskap.
Att bedöma gruppens starka och svaga sidor och skapa en lämplig åtgärdsplan.

Att förstå skillnaden mellan innehåll och process
Att förstå de åtta dimensionerna för hur en grupp fungerar
Att lära sig och att praktisera gruppobservationsfärdigheter
Att skaffa sig en medvetenhet om hur man själv och mindre grupper fungerar.

 

Flera av våra konsulter har olika program för respektive ändamål och har stora förutsättningar att tillgodose det ni behöver hjälp med. Programmen kan vara från ett par tillfällen till flera månader. 

Vi ser till att hitta en fungerande lösning för ditt bolag och era utmaningar

Det finns många fler, men här är några exempel: 

- Effektivt fungerande grupper
- Gruppens utvecklingsfaser
- Gruppdynamik
- Kommunikation
- Ledarskapets funktioner
- Konflikthantering
- Emotionell kompetens

Våra konsulter arbetar från den enskilda individen till att ta fram hela koncept för bolaget. 

  • Företagscoaching

Företagscoaching är ett effektivt redskap för att öka motivation och engagemang hos personalen, stärka teamkänslan och förebygga/ hantera konflikter och kommunikationsbrister.

  • Personlig coaching- ditt personliga ledarskap.

Personlig coaching hjälper dig att minska glappet mellan där du är och där du vill vara.

  • Utbildningar 

Vid behov tar vi fram utbildningar för er beroende av behovet. 
Vad ni än står inför är det alltid bra med ett första möte. 

Företagsledare och chefer

I en organisation har du en viktig roll. Dels de formellt utsedda cheferna - dels de informella ledarna. Vi arbetar med att ge alla dessa ledare och nyckelpersoner utveckling, stöd och inspiration. Vissa för att det är dags för nästa utmaning. Andra därför att det är något som inte fungerar just nu.

Ledarskapets hela syfte är att gå före - att vara förebild - och att hjälpa medarbetarna att finna motivation i arbetet. I en organisation där var och en gör lite mer än vad som förväntas sker fantastiska saker och skapar resultat på många plan. I vilken typ av organisation vill du själv arbeta?

Vi har noggrant valt ut konsulter för att hjälpa er. 

Vad ledningsgruppen gör - så agerar organisationen. 
 

Hur väljer du rätt coach?

Ett enkelt svar finns nog inte. Enkelt val är att erbjuda den bästa säljaren tjänsten
eller helt enkelt den som känner sig utmanad att ta större ansvar? 

Vi känner väl till frågorna och utmaningar ni står inför.  Därför vill vi vara där som stöd med våra duktiga konsulter. De arbetar dagligen med frågorna ni troligen har.

Skulle du redan tilldelat tjänsten som coach och inser att tiden inte räcker till
kan vi ta över från där ni befinner er. Vi tar tillsammans fram en plan så det överensstämmer med era förväntningar.

Har ni en situation där något gått fel kan vi komma med förslag på förändringar och tillföra ny vind i seglen.  

Vi vill hjälpa er! Hör av dig redan idag